Internetové pripojenie

Všeobecné informácie: Všeobecné podmienky (pdf)

Cenník služieb (pdf)

Zmluva o pripojení (pdf)

Technická špecifikácia účastníckeho pripojenia (pdf)

Internetové pripojenie

Poskytujeme pripojenie do Internetovej siete pre domácnosti a firmy v lokalite Bratislava - Nové Mesto, ohraničenej ulicami Nobelova, Podniková, Odborárska. Pripojenie je dátovo a časovo neobmedzené, pre neobmedzený počet počítačov.Kontakt


VANCI v.o.s.

Nobelova 46
831 02 Bratislava

Cigánek Dušan
0905 253 747 vancivanci@gmail.com
Domov | Kamerové a zabezpečovacie systémy | Internet |

Copyright © 2012 VANCI v.o.s., posledná aktualizácia 23.07.2012 17:20